Zuiveringstechnologieën

De drie zuiveringstechnologieën

De onderzoekers nemen in de tests drie zuiveringstechnologieën onder de loep: Bodac, Constructed Wetlands en Capilaire Nanofiltratie. Er is specifiek voor deze technologieën gekozen omdat ze voldoen aan de volgende criteria:  

  • Met deze technologieën zijn op andere plekken in het land al goede resultaten behaald. 

  • Ze zijn relatief energiezuinig. 

BODAC

Dit is een nieuwe techniek. Hoewel het mechanisme nog niet helemaal is ontrafeld, vermoeden we dat medicijnresten zich hechten aan koolkorrels en dat een biofilm van bacteriën om de koolkorrels de medicijnresten afbreekt. 

watertank icon
test
test

Constructed wetlands

Ook bij deze kunstmatige zuiveringsmoerassen draait het om een combinatie van hechting en afbraak door bacteriën. Door verschillende typen wetlands te testen hopen we te ontdekken welk type de medicijnresten het best verwijdert uit gezuiverd rioolwater. 

watertank icon

Capillaire nanofiltratie 

Deze techniek gaat uit van filtratie met een membraan. We gaan verschillende poriegrootten testen en uiteenlopende opties onderzoeken voor de verwerking van de resten die uit het water worden gefilterd. 

watertank icon
test