REGAIN: op weg naar een duurzaam zoetwatersysteem

Met REGAIN onderzoeken we een gecombineerde oplossing om medicijnresten uit gezuiverd rioolwater te halen én gezuiverd rioolwater opnieuw te gebruiken voor de industrie. Een belangrijke stap in de omslag naar een duurzaam zoetwatersysteem.

De aanleiding

Met een veranderend klimaat krijgen we steeds vaker te maken met droge zomers. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking. Hierdoor neemt de vraag naar drinkwater toe terwijl de beschikbaarheid ervan afneemt. Door medicijnresten uit gezuiverd rioolwater te halen en het daarna verder op te waarderen tot proceswater, kan dit ingezet worden voor de industrie en vermindert het gebruik van drinkwater waardoor dit beter beschikbaar komt.

UITLEGVIDEO OVER REGAIN

WATERKWALITEIT

Door vergrijzing neemt het gebruik van medicijnen toe. Minimaal 90% van de medicijnresten komt via urine en ontlasting van huishoudens in het rioolwater terecht. Daarnaast spoelen mensen hun niet gebruikte medicijnen vaak door het toilet, in plaats van ze in te leveren bij de apotheek of de milieustraat.

Bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen medicijnresten maar voor een deel. En het meeste gezuiverde rioolwater (effluent) wordt via rivieren en kanalen afgevoerd naar de zee. Bij RWZI Garmerwolde gaat het gezuiverde water via het Eemskanaal naar de Waddenzee. De aanwezigheid van een te grote hoeveelheid medicijnresten in dit effluent kan daardoor ook negatieve gevolgen hebben voor het leven in de Waddenzee.

Om de waterkwaliteit te verbeteren voeren we doorlopend onderzoek uit naar de samenstelling van onder andere medicijnresten en hoe deze op duurzame manier te verwijderen zijn. Door medicijnresten uit gezuiverd rioolwater te halen, verbetert de waterkwaliteit.

watertank icon
test
test

WATERKWANTITEIT

De droge zomers van de laatste jaren hebben de problematiek rond de beschikbaarheid van zoet water verscherpt aan het licht gebracht. De totale watervraag zal door bevolkingsgroei alleen maar toenemen. Door concurrentie met de natuur en landbouw, is de hoeveelheid grondwater die mag worden gewonnen voor de productie van drinkwater beperkt. Bovendien is het niet wenselijk om drinkwater in grote hoeveelheden te gebruiken voor industriële toepassingen waar dit niet noodzakelijk is. Willen we zeker zijn van een toekomstbestendig Nederland, waarbij onze watervoorraden gewaarborgd zijn, dan is een radicale omslag naar nieuwe bronnen nodig.

Het gezuiverde rioolwater (effluent) van de RWZI Garmerwolde, dat momenteel via het Eemskanaal wordt afgevoerd naar de Waddenzee, is zo'n bron die zelfs in het droge jaar 2018 nog ruim 26,5 miljoen m3 water produceerde. Door dit gezuiverde rioolwater als grondstof voor proceswater in te zetten, houden we drinkwater over voor andere processen. Daarvoor is het nodig dat het effluent kan worden gezuiverd tot proceswater. Om dat te bereiken onderzoeken we binnen REGAIN 3 zuiveringstechnologieën.

watertank icon

REGAIN wordt mede mogelijk gemaakt door: